Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Basisonderwijs - Bewegingsonderwijs
Gymmen in de grote gymzaal
Methode bewegingsonderwijs groep één en twee
Zie ook www.grotegymzaal.nl

Joost Brandt    Harry van der Meer
ISBN: 9789088502729
328 pagina's
Prijs: € 69.00

Bestel aantal:

 

Methode bewegingsonderwijs groep één en twee
Bewegen is voor kleuters een feest. Zeker met Gymmen in de grote gymzaal. Deze methode is voor iedere leerkracht inspirerend en goed uitvoerbaar.
Leerlingen uit groep één en twee maken een razendsnelle ontwikkeling door. Bewegingsonderwijs is van groot belang voor hun motorische, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling.

Gebonden kleurenuitgave met digitaal beeldmateriaal
De 22 zorgvuldig beschreven lessen, de observatieformulieren en het theoretische deel van de methode Gymmen in de grote gymzaal bieden de mogelijkheid om op een professionele manier bewegingsonderwijs aan kleuters te geven.
De keuze van vier verschillende onderdelen per les, met een wisseling naar een nieuw onderdeel in de volgende les, maakt het afwisselend zodat de leerlingen de hele les enthousiast bezig kunnen zijn. Door de bondige beschrijvingen, ruim 700 kleurenfoto’s en de video’s van alle bewegingsactiviteiten is de lesopstelling goed uitvoerbaar voor de leerkracht.

Scholen die er al mee werken, zijn enthousiast. Positieve ondervindingen zijn:
• In 21 van de 22 beschreven lessen wordt de klas opgesplitst in vier groepjes.
• Alle lessen zijn toepasbaar voor gymzalen die verschillen qua inrichting en oppervlakte, op die manier kan elke school met de methode aan de slag.
• Elke les is opgebouwd volgens een vast stramien waarbij onder andere lesdoelen voor de docent en lesdoelen voor de leerling worden onderscheiden.
• De methode is veilig, uitdagend en zeer divers.

Bruikbaar
Voor groepsleerkrachten, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, studenten van de ALO, PABO en het CIOS en combinatiefunctionarissen is de methode Gymmen in de grote gymzaal een uitkomst.

De methode is door Harry van der Meer en Joost Brandt ontwikkeld. Beiden zijn werkzaam binnen het bewegingsonderwijs. Zie www.grotegymzaal.nl voor voorbeeldpagina's, een demonstratiefilm en meer informatie.
Bewegingsonderwijs
Een goede gymles motiveert leerlingen om regelmatig te bewegen en draagt bij aan een gezonde leefstijl. Kinderen die veel en goed bewegen, presteren ook beter op school. In het Regeerakkoord is afgesproken dat er meer gymlessen moeten komen. Ook in het sectorakkoord zijn hierover afspraken gemaakt. Het uitgangspunt is minimaal 2 lesuren gym per week. Staatssecretaris Dekker heeft zijn plannen onlangs met de Tweede Kamer besproken. De Kamer hecht er veel waarde aan dat het bewegingsonderwijs wordt gegeven door bevoegde leerkrachten.
Aldus het ministerie van OCW.

Lees hieronder het artikel verschenen in Basisschool magazine

Prijs: € 69.00
Bestel aantal:
Gymmen in de grote gymzaal


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Klik hier om het boek in te zien (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Joost Brandt
Harry van der Meer
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.